เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 07.00 น.น.สพ.อภิชาติ  สุวรรณชัยรบ ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์
มอบหมายให้ น.สพ.เลอเกียรติ นิยมทอง หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์         ร่วมกับ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอละหานทรายและด่านกักกันสัตว์บุรีรัมย์      ได้สนธิกำลังบุกจับผู้ลักลอบ
ทำการฆ่าสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์ที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ ในพื้นที่อำเภอละหานทราย
จังหวัดบุรีรัมย์ พบผู้กระทำผืด จำนวน ๒ ราย และได้ทำการยึดของกลางซึ่งเป็นซากสุกร จำนวน
4 ตัว พร้อมทั้งอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้สำหรับทำการฆ่าสัตว์    แล้วนำส่งให้พนักงานสอบสวน
สถานีตำรวจภูธรละหานทราย เพื่อดำเนินคดีทางกฎหมาย....รายละเอียด