วันที่ 28 ม.ค.64 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอโนนสุวรรณ
 ออกหน่วย จัดกิจกรรมผ่าตัดทำหมันลดจำนวนประชากรสัตว์และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 จำนวนรวมทั้งสิ้น 26 ตัว ณ โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ หมู่ที่ 10 ต.ดงอีจาน อ.โนนสุวรรณ
 จ.บุรีรัมย์ ผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ได้รับความร่วมมือและความพึงพอใจจาก
 ประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี...รายละเอียด

     วันที่ 27 มกราคม 2564 น.สพ.อภิชาติ​ สุวรรณชัยรบ​ ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์​
 มอบหมายให้​ กลุ่มส่งเสริมฯ ร่วมกับ ปศุสัตว์อำเภอประโคนชัย​และเจ้าหน้าที่  ส.เกษตร
 อำเภอประโคนชัย ลงพื้นที่ทำความเข้าใจ​ ทบทวน "กิจกรรมโครงการยกระดับแปลงใหญ่
 ด้วยเกษตรสมัยใหม่ และเชื่อมโยงตลาด" ณ​ แปลงใหญ่ไก่พื้นเมือง วสช.ส่งเสริมอาชีพ
 ผู้ปกครองคนพิการ ทางสติปัญญา​ ต.ไพศาล​ อ.ประโคนชัย ซึ่งเป็นแปลงใหญ่ที่ได้รับ
 อนุมัติเงินอุดหนุนภายใต้ แผนงาน/โครงการที่มีวัตถุประสงค์​ เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและ
 สังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การ...รายละเอียด

     วันที่ 23 มกราคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด​บุรีรัมย์นำโดย​ น.สพ.อภิชาติ​ สุวรรณชัยรบ​
 ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์​ ร่วม​กับ​ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง​ อำเภอบ้านใหม่ชัยพจน์​ และ
 บ้านสวนฟรุ๊ตการ์เด้นส์​ โดย​ ฯพณฯ โสภณ ซารัมย์ อดีต รมว.กระทรวงคมนาคม และ
 นายสมบูรณ์ ซารัมย์ สส.เขต 3 บุรีรัมย์ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ​ หลักสูตร​ การเลี้ยงโคเนื้อ
 เพื่อการค้า เกษตรกรเข้าร่วม​ จำนวน 93 ราย ณ บ้านสวนฟรุ๊ตการ์เด้นส์​ ตำบลเมืองแฝก
 อำเภอลำปลายมาศ​ จังหวัดบุรีรัมย์...รายละเอียด

     เมื่อวันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์ จ.บุรีรัมย์ ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอประโคนชัย
 ออกหน่วยบริการผ่าตัดทำหมันพร้อมทั้งฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว ณ วัดป่า
โคกตะเคียน ต.โคกมะขาม อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ ยอดรวมทั้งหมด 36 ตัว สุนัข 31 ตัว เพศผู้ 15
เพศเมีย 16 ตัว แมวเพศเมีย 5 ตัว การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ได้รับความร่วมมือและ
ความพึงพอใจจากประชาชนในพื้นที่...รายละเอียด

     เมื่อวันนี้19 มกราคม 2564 ชุดปฎิบัติการที่ 6 ดำเนินการฉีดวัคซีนผ่าตัดทำหมันสุนัข แมว
 ตลอดเส้นทางวิ่งมาราธอน ระหว่างแยกภัทรถึงทางเข้าชลประทาน เพื่อเตรียมความพร้อม
 สำหรับกิจกรรมบุรีรัมย์มาราธอน 2021...รายละเอียด