เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 น.สพ.อภิชาติ​ สุวรรณชัยรบ​ ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์​ มอบหมายให้​
 กลุ่มส่งเสริมฯ ร่วมกับ ปศุสัตว์อำเภอสตึก (นายบุญตรี ยุบรัมย์) ตรวจเยี่ยม ให้คำแนะนำฟาร์ม
 โคขุนของสมาชิก "วิสาหกิจชุมชนโคขุนเกษตรพอเพียงหนองตาเพ็ง" อ.สตึก ซึ่งเป็นวิสาหกิจ
 ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง​ฯ มีสมาชิก​ จำนวน​ 12 ราย
 และได้รับอนุมัติเงินกู้ยืม​จาก​ ธ.ก.ส.​ สาขาสตึก จ.บุรีรัมย์​ จำนวน​ 2,000,000 บาท
 (ดอกเบี้ยร้อยละ 5) เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2563 โดยมีสัญญาทำธุจกิจส่งโคขุนให้กับ
 "ฟาร์มกำนันเตียง" จ.ศรีษะเกษ จำนวน 43 ตัว/รุ่น (2 รุ่น/ปี)...รายละเอียด

     ปศุสัตว์บุรีรัมย์ออกหน่วยผ่าตัดทำหมันสุนัข แมว ตามเส้นทางการแข่งขันบุรีรัมย์มาราธอน
 วันอังคารที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับ ปศุสัตว์อำเภอเมืองบุรีรัมย์
 และปศุสัตว์เขต ๓(HHU) ร่วมบูรณาการชุดปฏิบัติการควบคุมสัตว์เลี้ยง ได้ออกหน่วยบริการ
 ดำเนินการผ่าตัดทำหมันสุนัข แมว ตามเส้นทางวิ่งมาราธอน ตามคำสั่งจังหวัดบุรีรัมย์
 ที่มอบหมายให้ปศุสัตว์บุรีรัมย์ควบคุมสัตว์เลี้ยงตลอดเส้นทางแข่งขันโดยดำเนินการผ่าตัด
 ทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ารวมทั้งให้ความรู้และคำแนะนำเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง
 แก่ประชาชน จำนวน ๒ จุดบริการ  จุดศาลากลางหมู่บ้านปรุ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลบ้านบัว
 อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์...รายละเอียด

     ปศุสัตว์บุรีรัมย์ดำเนินการแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดที่วัดเขากระโดง   ตามที่มีผู้ร้องเรียนผ่านจังหวัด
 บุรีรัมย์และประชาสัมพันธ์บุรีรัมย์ เนื่องด้วยมีผู้พักอาศัยอยู่ ต.อิสาน หมู่7 ใก้ลกับวัดเขากระโดง
 หลัง Big c แจ้งว่ามีสุนัขจรจัดและที่คนเอามาปล่อยในวัดเป็นจำนวนมาก ปัจจุบันมีสุนัขในระแวกวัด
 รวมทั้งที่เกิดใหม่ รวมประมาณ 30กว่าตัว มีสุนัขเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และจะเกิดอันตรายกับผู้คน เนื่องจาก
 สุนัขไม่ได้รับการฉีดวัคซีนต่างๆ รวมทั้งการคุมกำเนิดให้ช่วยประสานงานและให้ความช่วยเหลือนั้น
 ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับ
 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองบุรีรัมย์และเทศบาลอิสานลงพื้นที่ตรวจ....รายละเอียด

     เมื่อวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองกี่ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ ออกปฏิบัติงานดังนี้
     1).-09.00-13.00น.ออกปฏิบัติงาน X-RAY; พ่นยาฆ่าเชื้อ;ฉีดวัคซิน FMD;HEAฯ...;รักษาพยาบาลสัตว์ป่วย และแนะนำ
 ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ตามหลักวิชาการ ในพื้นที่ ม.3,5,6,7,8,10 ต.เย้ยปราสาท เวลา 14.00-17.30น.ม.1,2,4,9
     2.)10.00น. ประชุมสอบสวนโรคระบาดและสรุปสถานการณ์;X-RAY ; พ่นยาฆ่าเขื้อโรค ;ฉีดวัคซิน FMD;HEAฯ.;
 รักษาพยาบาลสัตวป่วย และแนะนำส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ตามหลักวิชาการ ต.บุกระสัง ที่ ที่ทำการกำนัน....รายละเอียด

   ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์เข้ม บูรณาการร่วมกับภาคเอกชน ประชุมและอบรมสถานการณ์โรคในสุกรและ
 การยกระดับการเลี้ยงสุกรให้มีระบบการจัดการที่เหมาะสม(GFM ) วันที่10 พ.ย. 63 นายสัตวแพทย์
 อภิชาติ สุวรรณชัยรบ ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนาให้ความรู้แก่
 ผู้ประกอบการผู้เลี้ยงสุกร เกี่ยวกับสถานการณ์โรคและหลักเกณฑ์ ข้อกำหนด การยกระดับการเลี้ยง
 ที่เหมาะสม(GFM)ที่ห้องพุทไธสง รโรงแรมเทพนคร มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น110 ราย โดยมีบริษัทฯและ
 ภาคธุรกิจเอกชนร่วมการจัดงานในครั้งนี้...รายละเอียด