เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. คณะกรรมการตรวจสอบการก่อสร้าง
 โรงฆ่าสัตว์และโรงพักสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ออกตรวจรับรองโรงฆ่าสัตว์ใหม่ชนิดสุกรของ
 นางเรณู แพงเจริญ ชื่อโรงฆ่าสัตว์คุณเรณู เจริญทรัพย์ เลขที่ ๑๐๘ หมู๋ ๑๓ ต.สะเดา
 อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์ กำลังการผลิตสูงสุด ๒๐ ตัวต่อวันและต่อมาเวลา ๑๓.๓๐ น.
 คณะกรรมการฯ ได้ออกตรวจรับรองโรงฆ่าสัตว์ใหม่ชนิดสุกรของนายสมมาตย์ โคคีรี
 ชื่อโรงฆ่าสัตว์มาเพิ่มทรัพทย์ เลขที่ ๑๑๘ ม.๓ ต.หนองเต็ง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์
 กำลังการผลิตสูงสุด ๒๐ ตัวต่อวัน โดยคณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบการก่อสร้าง
 โรงฆ่าสัตว์และโรงพักสัตว์ ตามกฎกระทรวงกำหนด ...รายละเอียด

     วันที่ 24 พฤษภาคม 2563 นายอภิชาติ สุวรรณชัยรบ ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ ได้มอบมายให้เจ้าหน้าที่
 จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเฉลิมพระเกียรติ   ร่วม
 ตรวจสอบกรณีแพะตายกระทันหัน ของนายศรายุทธทองนอก อายุ 53 ปี ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน     ฝ่ายรักษา
 ความสงบ อยู่บ้านเลขที่ 145 หมู่ 1 ต. เจริญสุข อ.เฉลิมพระเกียรติ จ. บุรีรัมย์ ว่าแพะของตัวเองที่เลี้ยงไว้
 กว่า 20 ตัว ล้มตายโดยไม่ทราบสาเหตุ 9 ตัว เป็นแม่ท้องสี่ตัวและเเพะสาวห้าตัว จากการสอบประวัติเบื้องต้น
 พบว่าแพะได้กินกระถิ่นที่นายศรายุทธหามาให้เป็นจำนวนมากประกอบกับ คืนวันเกิดเหตุ อากาศร้อน
 อาการก่อนตายแพะจะท้องอืด ร้องทุรนทุราย เจ้าหน้าจึงดำเนินการกักแพะ ดังกล่าวเพื่อเฝ้าดูอาการ ควบคุม
 การเคลื่อนย้าย พ่นยาฆ่าเชื้อพร้อม พร้อมเก็บตัวอย่างเลือด อุจาระ  เพื่อส่งตรวจ...รายละเอียด

     วันที่ 6 พ.ค.63 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์โดย นายสัตวแพทย์อภิชาติ สุวรรณชัยรบ
 ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ ได้มอบหมายให้ นายนิรุจน์ พันธ์ศรี หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมฯ    พร้อมด้วย
 เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอประโคนชัยและนายช่างผู้ผลิตเครื่องจักร     สาธิตวิธีการใช้
 เครื่องจักรผลิตอาหารสำหรับสัตว์ปีกให้กับคณะกรรมการ      กลุ่มผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองแปลงใหญ่
 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมอาชีพผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาเลี้ยงสัตว์  ม.10
 ต.ไพศาล อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ....รายละเอียด

     วันที่ 8 พ.ค. 63 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ โดยหัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
 พร้อมเจ้าหน้าที่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ เข้าดำเนินการควบคุมสุนัขจรจัด ณ
 ศูนย์ราชการ จังหวัดบุรีรัมย์ และสนามกอล์ฟบ้านโคกวัดดำเนินการจับสุนัขจำนวน 8 ตัว
 เพื่อควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้มาติดต่อ...รายละเอียด

     เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองบุรีรัมย์
 ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และ ผ่าตัดทำหมัน สุนัข-แมว เพื่อลดจำนวนประชากรสัตว์
 ตามที่ได้รับการขอความอนุเคราะห์ ณ วัดทรงศิลา ต.กระสัง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ฉีดวัคซีนป้องกัน
 โรคพิษสุนัขบ้าสุนัขและแมว จำนวน 19 ตัว และ ผ่าตัดทำหมัน สุนัขแมวรวม 15 ตัว...รายละเอียด