เมื่อันที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 14:00 น. น.สพ.อภิชาติ   สุวรรณชัยรบ ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ มอบมหายให้
 น.สพ.เลอเกียรติ  นิยมทอง หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ บูรณาการร่วมกันกับด่านกักกันสัตว์บุรีรัมย์
 และสำนักงานปศุสัตว์เขต 3 จังหวัดนครราชสีมา ออกปฏิบัติการจับกุมโรงฆ่าสัตว์ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ
 ฆ่าสัตว์ในพื้นที่อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จำนวน 1 ราย ส่งให้พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองบุรีรัมย์ดำเนินคดี ได้
 ของกลางเป็นซากสุกร...รายละเอียด

     เมื่อวันศุกร์ ที่ 18 กันยายน​ 2563 น.สพ.อภิชาติ สุวรรณ​ชัยรบ ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวมอบนโยบายและการสนับสนุน
 เครือข่ายการผลิตโคเนื้อของจังหวัดบุรีรัมย์ ของการประชุม เสวนาเครือข่ายผู้เลี้ยงโคเนื้อจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง "โอกาสทางการค้า
 และการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ ด้วยระบบการค้าที่เป็นธรรมตลอดห่วงโซ่การผลิตโค ให้แก่
 กลุ่มเกษตรผู้เลี้ยงโค"
 จำนวน 250 ราย โดย ร่วมมือกับเครือข่ายผู้เลี้ยงโคเนื้อ จังหวัดบุรีรัมย์ ม.เกษตรศาสตร์ม.ราชภัฏบุรีรัมย์
 ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ และ สกสว. เพื่อให้ความรู้ สร้างความเข้าใจร่วม และชี้ให้เห็นถึงโอกาสทางการค้า
 ณ ห้องประชุมโกวิทเชื่อมกลาง ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์​...รายละเอียด

     เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2563 สำนักกำหนดมาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานเกษตรและอาหารแห่งชาติ
 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ ดำเนิน  การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับข้อกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร
 เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มจิ้งหรีด ภายใต้นโยบายการเกษตรแปลงใหญ่ ให้แก่เกษตรกร
 กลุ่มผู้เลี้ยงจิ้งหรีด ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้านประดู่ ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ...รายละเอียด

     เมื่อวันพฤหัสบ​ดี​ ที่ 10 กันยายน​ 2563 น.สพ.อภิชาติ สุวรรณ​ชัยรบ ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์
 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วน​ราชการ​อำเภอลำปลาย​มาศ ให้การต้อนรับ​นายจิรายุ นันท์ธราธร
 ผู้ตรวจราชการ​สำนักนายกรัฐมนตรี​ เขต 13 พร้อมคณะ ตรวจติดตามโครงการ​ส่งเสริม​การผลิต
 การแปรรูป​ การตลาดสินค้า​เกษตร​ปลอดภัย​ กิจกรรม​ส่งเสริม​การ​ผลิตตามแนวเศรษฐกิจ​พอ​เพียง
 กิจกรรม​ย่อยที่ 2 ส่งเสริม​การเพิ่มศักยภาพ​การผลิตโคเนื้อจังหวัด​บุรีรัมย์​ ณ วิสาหกิจชุมชน
 กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ บ้านใหม่สามัคคี ม.11 ต. โคกล่าม อ.ลำปลาย​มาศ จ.บุรีรัมย์​...รายละเอียด

     เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2563 เวลา 09:00 น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดโครงการอบรม
 ผู้ประกอบการฟาร์มสุกร โดยมี น.สพ. อภิชาติ สุวรรณชัยรบ ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์  เป็นประธาน
 เปิดงานอบรม ซึ่งมีผู้ประกอบการฟาร์มสุกรสนใจเข้าร่วมการอบรมฯ ในครั้งนี้ จำนวน 50 ราย ซึ่ง
 วัตถุประสงค์การอบรมฯ ในครั้งนี้ จำนวน 50 ราย...รายละเอียด