วันที่ 9 เมษายน 2563 เวลา 12.00 น. สนง.กกต.จว.บุรีรัมย์ นำโดยน.ส.ปิยนาฏ กลางพนม ผอ.สนง.กกต.บุรีรัมย์
 ได้ประสานขอรับความอนุเคราะห์กำลังคนและอุปกรณ์ในการปฏิบัติการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดต่อ
 ไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)ภายในบริเวณสำนักงานฯ ทั้งนี้ สนง.ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งนำโดย นายสัตวแพทย์
 เลอเกียรติ นิยมทอง หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ พร้อมด้วยคณะ ได้ให้อนุเคราะห์ในการปฏิบัติการดังกล่าว
 จนเป็นที่เรียบร้อย...รายละเอียด