วันที่ 15 เม.ย. 63 นายอภิชาติ สุวรรณชัยรบ ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายชุดปฏิบัติงาน
 พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ดำเนินการ ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดบุรีรัมย์ และ
 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดและลดปริมาณเชื้อโรคในสิ่งแวดล้อม
 สร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้กับผู้มาติดต่อราชการ...รายละเอียด