วันที่ 6 พ.ค.63 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์โดย นายสัตวแพทย์อภิชาติ สุวรรณชัยรบ
 ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ ได้มอบหมายให้ นายนิรุจน์ พันธ์ศรี หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมฯ    พร้อมด้วย
 เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอประโคนชัยและนายช่างผู้ผลิตเครื่องจักร     สาธิตวิธีการใช้
 เครื่องจักรผลิตอาหารสำหรับสัตว์ปีกให้กับคณะกรรมการ      กลุ่มผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองแปลงใหญ่
 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมอาชีพผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาเลี้ยงสัตว์  ม.10
 ต.ไพศาล อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ....รายละเอียด