เมื่อวันพฤหัสบ​ดี​ ที่ 10 กันยายน​ 2563 น.สพ.อภิชาติ สุวรรณ​ชัยรบ ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์
 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วน​ราชการ​อำเภอลำปลาย​มาศ ให้การต้อนรับ​นายจิรายุ นันท์ธราธร
 ผู้ตรวจราชการ​สำนักนายกรัฐมนตรี​ เขต 13 พร้อมคณะ ตรวจติดตามโครงการ​ส่งเสริม​การผลิต
 การแปรรูป​ การตลาดสินค้า​เกษตร​ปลอดภัย​ กิจกรรม​ส่งเสริม​การ​ผลิตตามแนวเศรษฐกิจ​พอ​เพียง
 กิจกรรม​ย่อยที่ 2 ส่งเสริม​การเพิ่มศักยภาพ​การผลิตโคเนื้อจังหวัด​บุรีรัมย์​ ณ วิสาหกิจชุมชน
 กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ บ้านใหม่สามัคคี ม.11 ต. โคกล่าม อ.ลำปลาย​มาศ จ.บุรีรัมย์​...รายละเอียด