เมื่อันที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 14:00 น. น.สพ.อภิชาติ   สุวรรณชัยรบ ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ มอบมหายให้
 น.สพ.เลอเกียรติ  นิยมทอง หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ บูรณาการร่วมกันกับด่านกักกันสัตว์บุรีรัมย์
 และสำนักงานปศุสัตว์เขต 3 จังหวัดนครราชสีมา ออกปฏิบัติการจับกุมโรงฆ่าสัตว์ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ
 ฆ่าสัตว์ในพื้นที่อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จำนวน 1 ราย ส่งให้พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองบุรีรัมย์ดำเนินคดี ได้
 ของกลางเป็นซากสุกร...รายละเอียด