วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 นายอภิชาติ สุวรรณชัยรบ ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับ
 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกระสังส่งมอบอาหารสัตว์พระราชทานแก่สถานสงเคราะห์สัตว์
 สำนักสงฆ์วัดด่านตาไทย บำเพ็ญพระกุศล เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จ
 พระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร
 ในการนี้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ออกหน่วยบริการผ่าตัดทำหมันเพื่อควบคุม
 ประชากรสุนัขจรจัดและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ สำนักสงฆ์วัดด่านตาไทย
 ตำบลสองชั้น อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์...รายละเอียด