ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างกรณีไม่ได้ดำเนินการในระบบ E-GP(รายไตรมาส)

* ปี 2563  เดือน มกราคม 2563 - มีนาคม 2563 คลิก >>
                       เดือน ตุลาคม 2562 - ธันวาคม 2562 คลิก >>
* ปี 2562    เดือน กรกฎาคม 2562 - กันยายน 2562 คลิก >>
                       เดือน เมษายน 2562 - มิถุนายน 2562 คลิก >>
                      เดือน มกราคม 2562 - มีนาคม 2562 คลิก >>
                      เดือน ตุลาคม 2561 - ธันวาคม 2561 คลิก >>