ปศุสัตว์บุรีรัมย์เข้ม ควบคุมป้องกันโรคสัตว์วันที่ 26 ต.ค. 2563 เวลา 07.00 น.
 ปศุสัตว์อำเภอแคนดง พร้อมเจ้าหน้าที่ ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอบวมและ
 โรคปากและเท้าเปื่อยในโค-กระบือ รอบที่ 1/64  ที่บ้านวังน้ำใส ม.11 ต.หัวฝาย
 อ.แคนดงฯ เกษตรกรจำนวน 11 ราย โค 27 ตัว กระบือ 22 ตัว รวม 49 ตัว
 รายละเอียด