ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์เข้ม บูรณาการร่วมกับภาคเอกชน ประชุมและอบรมสถานการณ์โรคในสุกรและ
 การยกระดับการเลี้ยงสุกรให้มีระบบการจัดการที่เหมาะสม(GFM ) วันที่10 พ.ย. 63 นายสัตวแพทย์
 อภิชาติ สุวรรณชัยรบ ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนาให้ความรู้แก่
 ผู้ประกอบการผู้เลี้ยงสุกร เกี่ยวกับสถานการณ์โรคและหลักเกณฑ์ ข้อกำหนด การยกระดับการเลี้ยง
 ที่เหมาะสม(GFM)ที่ห้องพุทไธสง รโรงแรมเทพนคร มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น110 ราย โดยมีบริษัทฯและ
 ภาคธุรกิจเอกชนร่วมการจัดงานในครั้งนี้...รายละเอียด