ปศุสัตว์บุรีรัมย์ดำเนินการแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดที่วัดเขากระโดง   ตามที่มีผู้ร้องเรียนผ่านจังหวัด
 บุรีรัมย์และประชาสัมพันธ์บุรีรัมย์ เนื่องด้วยมีผู้พักอาศัยอยู่ ต.อิสาน หมู่7 ใก้ลกับวัดเขากระโดง
 หลัง Big c แจ้งว่ามีสุนัขจรจัดและที่คนเอามาปล่อยในวัดเป็นจำนวนมาก ปัจจุบันมีสุนัขในระแวกวัด
 รวมทั้งที่เกิดใหม่ รวมประมาณ 30กว่าตัว มีสุนัขเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และจะเกิดอันตรายกับผู้คน เนื่องจาก
 สุนัขไม่ได้รับการฉีดวัคซีนต่างๆ รวมทั้งการคุมกำเนิดให้ช่วยประสานงานและให้ความช่วยเหลือนั้น
 ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับ
 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองบุรีรัมย์และเทศบาลอิสานลงพื้นที่ตรวจ....รายละเอียด