เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 น.สพ.อภิชาติ​ สุวรรณชัยรบ​ ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์​ มอบหมายให้​
 กลุ่มส่งเสริมฯ ร่วมกับ ปศุสัตว์อำเภอสตึก (นายบุญตรี ยุบรัมย์) ตรวจเยี่ยม ให้คำแนะนำฟาร์ม
 โคขุนของสมาชิก "วิสาหกิจชุมชนโคขุนเกษตรพอเพียงหนองตาเพ็ง" อ.สตึก ซึ่งเป็นวิสาหกิจ
 ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง​ฯ มีสมาชิก​ จำนวน​ 12 ราย
 และได้รับอนุมัติเงินกู้ยืม​จาก​ ธ.ก.ส.​ สาขาสตึก จ.บุรีรัมย์​ จำนวน​ 2,000,000 บาท
 (ดอกเบี้ยร้อยละ 5) เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2563 โดยมีสัญญาทำธุจกิจส่งโคขุนให้กับ
 "ฟาร์มกำนันเตียง" จ.ศรีษะเกษ จำนวน 43 ตัว/รุ่น (2 รุ่น/ปี)...รายละเอียด