เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับ
 ปศุสัตว์อำเภอหนองหงส์ ออกหน่วยลงพื้นที่ผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ณ โรงเรียนห้วยหิน
 พิทยาคมและวัดหนองเสม็ด ดำเนินผ่าตัดทำหมัน สุนัขเพศเมีย 6 ตัว สุนัขเพศผู้ 9 ตัว 
 แมวเพศเมีย 1 ตัว รวมทั้งหมด 16 ตัว ...รายละเอียด