เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 13:30 น. นายสัตวแพทย์อภิชาติ  สุวรรณชัยรบ ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ 
มอบหมายให้นายสัตวแพทย์เลอเกียรติ   นิยมทอง หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ออกปฏิบัติงาน
ร่วมกับกองควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 3 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนารองและด่าน-
กักกันสัตว์บุรีรัมย์ เข้าตรวจสอบสถานที่ขายอาหารสัตว์จากกรณีร้องเรียนว่ามีการผลิตอาหารสัตว์ ในอาคาร
เลขที่ 1/29 ถนน โชคชัย-เดชอุดม ตำบลถนนหัก อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์....รายละเอียด