2558 12 16a14

รอธ.สรวิศฯ เปิดโครงการสัตวแพทย์พระราชทานฯ พื้นที่จังหวัดสตูล นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการสัตวแพทย์พระราชทาน ในพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในพื้นที่จังหวัดสตูล วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2558 ณ อาคารธรรมาภิบาล เทศบาลตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล

2558 06 23a33

นายสมบูรณ์ หลิมวัฒนา ปศุสัตว์เขต 3 เป็นประธานเปิดโครงการสัตวแพทย์พระราชทานในพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนายทำนอง ศรีเมือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวต้อนรับ และนายพจน์ภิรัตน์ เนียมจุ้ย ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวรายงานฯ วันพุธที่17 มิถุนายน 2558 ณ หอประชุมอำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ อ่านรายละเอียด