สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ https://pvlo-brr.dld.go.th
===================================
ที่ตั้ง        17/15 ถ.ธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000
โทรศัพท์  044-611988,044611589,044-611590
โทรสาร    044-614031
อีเมล์        This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.