ติดต่อสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์

ที่อยู่ : 17/15 ถนนธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000

หมายเลขโทรศัพท์ : 0-4461-1988,0-4461-4589,0-4461-4590
หมายเลขโทรสาร : 0-4461-4031

e-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

:: แผนที่ ::