ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างกรณีไม่ได้ดำเนินการในระบบ E-GP (รายไตรมาส)

 ............................................................................................................................................................

ปี 2566

           เดือน กรกฎาคม 2566 - กันยายน  2566 คลิก>> 
         
 เดือน เมษายน   2566 - มิถุนายน  2566    คลิก>>
           เดือน มกราคม  2566 - มีนาคม   2566    คลิก >>
           เดือน ตุลาคม    2565 - ธันวาคม  2565    คลิก >>