เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 02.00 น. นายสัตวแพทย์อภิชาติ สุวรรณชัยรบ 
 ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์  มอบหมายให้นายสัตวแพทย์เลอเกียรติ   นิยมทอง  หัวหน้ากลุ่ม-
 พัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ออกปฏิบัติงานร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์เขต 3     สำนักงาน
 ปศุสัตว์อำเภอสตึกและด่านกักกันสัตว์บุรีรัมย์ บุกจับกุมผู้ลักลอบทำการชำแหละซากสุกร
 โดยไม่ทราบแหล่งที่มาในพื้นที่อำเภอสตึก....รายละเอียด

     เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 3
 ร่วมกับกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์
 ปศุสัตว์อำเภอเมืองและลำปลายมาศ สุ่มเก็บตัวอย่างปัสสาวะสุกรจาก 13 ฟาร์มและ 2
 โรงฆ่าสัตว์ จำนวนทั้งหมด 73 ตัวอย่าง ตรวจวิเคราะห์สารกลุ่มเบต้าอะโกนิสก์ด้วย
 ชุดทดสอบชนิดรวดเร็ว (Strip test)ในโครงการแก้ไขปัญาการใช้สารเร่งเนื้อแดง
 โดยใช้ห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ (Mobile Lab)...รายละเอียด

     นายทวีสิทธิ์ ศรีสุริยชัย ปศุสัตว์อำเภอประโคนชัย รักษาการในตำแหน่งปศุสัตว์อำเภอพลับพลาชัย
 ร่วมกับเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ออกติดตาม
 ความก้าวหน้าโครงการยกระดับแปลงใหญ่่ด้วยเกษตรสมัยใหม่ และเชื่อมโยงตลาด ระยะที่ 1 
 ณ ฟาร์มกระบือขุน ของแปลงใหญ๋กระบือ  กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือตำบลสำโรง อ.พลับพลาชัย
 จ.บุรีรัมย์ ...รายละเอียด

     เมื่อวันที่ 16 และ 19 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับ
 ปศุสัตว์อำเภอเมือง อำเภอบ้านด่านและอำเภอเฉลิมพระเกียรติ มอบป้ายรับรองใหม่
 สถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ OK) ให้แก่ เทสโก้โลตัส
 เอ็กซ์เพรส สาขา สวายจีก บ้านด่าน ชุมชนเทศบาล 2 และเฉลิมพระเกียรติ เป็นหนึ่ง
 ในทางเลือกให้ผู้บริโภคมั่นใจในการเลือกซื้อเนื้อสัตว์ที่มาจากฟาร์มาตรฐาน,
 โรงฆ่าสัตว์ที่ถูกกฎหมาย,สถานที่จำหน่ายสะอาด ถูกสุขลักษณะ....รายละเอียด

     วันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2564  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
 ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านด่านและบุคลากรในโครงการ 1 ตำบล 1 วิทยาลัย
 ได้ลงพื้นที่ติดห่วงขาและให้ยาป้องกันพยาธิภายนอกและภายในแก่นกยูงในวัดระหาน
 ต.บ้านด่าน อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ พร้อมทั้งประชุมแผนการปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่
 จากสวนสัตว์นครราชสีมา เพื่อการดูแลสัตว์ป่าบริเวณวัดที่เหมาะสม....รายละเอียด