เมื่อวันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์ จ.บุรีรัมย์ ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอประโคนชัย
 ออกหน่วยบริการผ่าตัดทำหมันพร้อมทั้งฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว ณ วัดป่า
โคกตะเคียน ต.โคกมะขาม อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ ยอดรวมทั้งหมด 36 ตัว สุนัข 31 ตัว เพศผู้ 15
เพศเมีย 16 ตัว แมวเพศเมีย 5 ตัว การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ได้รับความร่วมมือและ
ความพึงพอใจจากประชาชนในพื้นที่...รายละเอียด

     วันที่ 23 มกราคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด​บุรีรัมย์นำโดย​ น.สพ.อภิชาติ​ สุวรรณชัยรบ​
 ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์​ ร่วม​กับ​ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง​ อำเภอบ้านใหม่ชัยพจน์​ และ
 บ้านสวนฟรุ๊ตการ์เด้นส์​ โดย​ ฯพณฯ โสภณ ซารัมย์ อดีต รมว.กระทรวงคมนาคม และ
 นายสมบูรณ์ ซารัมย์ สส.เขต 3 บุรีรัมย์ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ​ หลักสูตร​ การเลี้ยงโคเนื้อ
 เพื่อการค้า เกษตรกรเข้าร่วม​ จำนวน 93 ราย ณ บ้านสวนฟรุ๊ตการ์เด้นส์​ ตำบลเมืองแฝก
 อำเภอลำปลายมาศ​ จังหวัดบุรีรัมย์...รายละเอียด

     เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 น.สพ.อภิชาติ​ สุวรรณชัยรบ​ ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์​ มอบหมายให้​
 กลุ่มส่งเสริมฯ ร่วมกับ ปศุสัตว์อำเภอสตึก (นายบุญตรี ยุบรัมย์) ตรวจเยี่ยม ให้คำแนะนำฟาร์ม
 โคขุนของสมาชิก "วิสาหกิจชุมชนโคขุนเกษตรพอเพียงหนองตาเพ็ง" อ.สตึก ซึ่งเป็นวิสาหกิจ
 ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง​ฯ มีสมาชิก​ จำนวน​ 12 ราย
 และได้รับอนุมัติเงินกู้ยืม​จาก​ ธ.ก.ส.​ สาขาสตึก จ.บุรีรัมย์​ จำนวน​ 2,000,000 บาท
 (ดอกเบี้ยร้อยละ 5) เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2563 โดยมีสัญญาทำธุจกิจส่งโคขุนให้กับ
 "ฟาร์มกำนันเตียง" จ.ศรีษะเกษ จำนวน 43 ตัว/รุ่น (2 รุ่น/ปี)...รายละเอียด

     เมื่อวันนี้19 มกราคม 2564 ชุดปฎิบัติการที่ 6 ดำเนินการฉีดวัคซีนผ่าตัดทำหมันสุนัข แมว
 ตลอดเส้นทางวิ่งมาราธอน ระหว่างแยกภัทรถึงทางเข้าชลประทาน เพื่อเตรียมความพร้อม
 สำหรับกิจกรรมบุรีรัมย์มาราธอน 2021...รายละเอียด

     ปศุสัตว์บุรีรัมย์ออกหน่วยผ่าตัดทำหมันสุนัข แมว ตามเส้นทางการแข่งขันบุรีรัมย์มาราธอน
 วันอังคารที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับ ปศุสัตว์อำเภอเมืองบุรีรัมย์
 และปศุสัตว์เขต ๓(HHU) ร่วมบูรณาการชุดปฏิบัติการควบคุมสัตว์เลี้ยง ได้ออกหน่วยบริการ
 ดำเนินการผ่าตัดทำหมันสุนัข แมว ตามเส้นทางวิ่งมาราธอน ตามคำสั่งจังหวัดบุรีรัมย์
 ที่มอบหมายให้ปศุสัตว์บุรีรัมย์ควบคุมสัตว์เลี้ยงตลอดเส้นทางแข่งขันโดยดำเนินการผ่าตัด
 ทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ารวมทั้งให้ความรู้และคำแนะนำเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง
 แก่ประชาชน จำนวน ๒ จุดบริการ  จุดศาลากลางหมู่บ้านปรุ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลบ้านบัว
 อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์...รายละเอียด