วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 นายสัตวแพทย์อภิชาติ​ สุวรรณชัยรบ​ ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์​
 เป็นประธาน​ การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ​ ระยะที่​ 2​
 ประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ.​2564​ ร่วมกับประธานองค์กรเกษตรกร​ที่เข้าร่วมโครงการ​ จำนวน​
 29​ องค์กร​ ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์เพื่อให้องค์กร เกษตรกรมีแนวทางการดำเนินงานโครงการ
 ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์แผนการดำเนินงานของโครงการ และเกิดความเข้าใจพร้อมกับ
 ร่วมกันพัฒนาอาชีพด้านปศุสัตว์ที่ยั่งยืนต่อไป...รายละเอียด

     วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอห้วยราช
  ออกหน่วยบริการผ่าตัดทำหมันพร้อมทั้งฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว ณ
 วัดสนวนนอก อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ ยอดรวมทั้งหมด 47 ตัว  สุนัขรวม 35 ตัว แมวรวม 12 ตัว   
 การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ได้รับความร่วมมือและความพึงพอใจจากประชาชน
 ในพื้นที่...รายละเอียด

     วันที่ 28 ม.ค.64 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอโนนสุวรรณ
 ออกหน่วย จัดกิจกรรมผ่าตัดทำหมันลดจำนวนประชากรสัตว์และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 จำนวนรวมทั้งสิ้น 26 ตัว ณ โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ หมู่ที่ 10 ต.ดงอีจาน อ.โนนสุวรรณ
 จ.บุรีรัมย์ ผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ได้รับความร่วมมือและความพึงพอใจจาก
 ประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี...รายละเอียด

     เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 07.40 น. น.สพ.อภิชาติ   สุวรรณชัยรบ ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์
 มอบหมายให้ น.สพ.เลอเกียรติ   นิยมทอง หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ร่วมกับ สำนักงาน
 ปศุสัตว์อำเภอประโคนชัย ด่านกักกันสัตว์บุรีรัมย์ และฝ่ายปกครองอำเภอประโคนชัย ได้นำหมายศาล
 ออกตรวจค้นโรงฆ่าสัตว์ที่ไม่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ในพื้นที่อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
 พบคอกักสุกร เตาลวกขูดขนและแท่นชำแหละสุกรที่เชื่อได้ว่าทำการฆ่าสัตว์จริง ซึ่งได้ทำการยึดของกลาง
 ที่เป็นอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้สำหรับทำกการฆ่าสุกรให้พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรประโคนชัย
 เพื่อดำเนินคดีทางกฎหมายต่อไป...รายละเอียด

     วันที่ 27 มกราคม 2564 น.สพ.อภิชาติ​ สุวรรณชัยรบ​ ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์​
 มอบหมายให้​ กลุ่มส่งเสริมฯ ร่วมกับ ปศุสัตว์อำเภอประโคนชัย​และเจ้าหน้าที่  ส.เกษตร
 อำเภอประโคนชัย ลงพื้นที่ทำความเข้าใจ​ ทบทวน "กิจกรรมโครงการยกระดับแปลงใหญ่
 ด้วยเกษตรสมัยใหม่ และเชื่อมโยงตลาด" ณ​ แปลงใหญ่ไก่พื้นเมือง วสช.ส่งเสริมอาชีพ
 ผู้ปกครองคนพิการ ทางสติปัญญา​ ต.ไพศาล​ อ.ประโคนชัย ซึ่งเป็นแปลงใหญ่ที่ได้รับ
 อนุมัติเงินอุดหนุนภายใต้ แผนงาน/โครงการที่มีวัตถุประสงค์​ เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและ
 สังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การ...รายละเอียด