เมื่อวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองกี่ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ ออกปฏิบัติงานดังนี้
     1).-09.00-13.00น.ออกปฏิบัติงาน X-RAY; พ่นยาฆ่าเชื้อ;ฉีดวัคซิน FMD;HEAฯ...;รักษาพยาบาลสัตว์ป่วย และแนะนำ
 ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ตามหลักวิชาการ ในพื้นที่ ม.3,5,6,7,8,10 ต.เย้ยปราสาท เวลา 14.00-17.30น.ม.1,2,4,9
     2.)10.00น. ประชุมสอบสวนโรคระบาดและสรุปสถานการณ์;X-RAY ; พ่นยาฆ่าเขื้อโรค ;ฉีดวัคซิน FMD;HEAฯ.;
 รักษาพยาบาลสัตวป่วย และแนะนำส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ตามหลักวิชาการ ต.บุกระสัง ที่ ที่ทำการกำนัน....รายละเอียด

     ปศุสัตว์บุรีรัมย์ดำเนินการแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดที่วัดเขากระโดง   ตามที่มีผู้ร้องเรียนผ่านจังหวัด
 บุรีรัมย์และประชาสัมพันธ์บุรีรัมย์ เนื่องด้วยมีผู้พักอาศัยอยู่ ต.อิสาน หมู่7 ใก้ลกับวัดเขากระโดง
 หลัง Big c แจ้งว่ามีสุนัขจรจัดและที่คนเอามาปล่อยในวัดเป็นจำนวนมาก ปัจจุบันมีสุนัขในระแวกวัด
 รวมทั้งที่เกิดใหม่ รวมประมาณ 30กว่าตัว มีสุนัขเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และจะเกิดอันตรายกับผู้คน เนื่องจาก
 สุนัขไม่ได้รับการฉีดวัคซีนต่างๆ รวมทั้งการคุมกำเนิดให้ช่วยประสานงานและให้ความช่วยเหลือนั้น
 ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับ
 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองบุรีรัมย์และเทศบาลอิสานลงพื้นที่ตรวจ....รายละเอียด

     สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ รับมอบหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน
  เสบียงสัตว์ และเวชภัณฑ์ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ผู้เลี้ยงสัวต์ที่ได้รับ
 ผลกระทบจากน้ำท่วม น้ำหลาก ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ยังความซาบซึ้ง
 และปลื้มปีติแก่เกษตรกรที่ได้รับความช่วยเหลืออย่างหาที่สุดมิได้
     เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563  นายไตรเทพ งามกมล สมาชิกสภา
 ผู้แทนราษฎรจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีรับมอบหญ้าอาหารสัตว์
 พระราชทาน เสบียงสัตว์ และเวชภัณฑ์ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ได้รับ
 ผลกระทบจากภาวะน้ำท่วม น้ำหลาก ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ...รายละเอียด 

   ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์เข้ม บูรณาการร่วมกับภาคเอกชน ประชุมและอบรมสถานการณ์โรคในสุกรและ
 การยกระดับการเลี้ยงสุกรให้มีระบบการจัดการที่เหมาะสม(GFM ) วันที่10 พ.ย. 63 นายสัตวแพทย์
 อภิชาติ สุวรรณชัยรบ ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนาให้ความรู้แก่
 ผู้ประกอบการผู้เลี้ยงสุกร เกี่ยวกับสถานการณ์โรคและหลักเกณฑ์ ข้อกำหนด การยกระดับการเลี้ยง
 ที่เหมาะสม(GFM)ที่ห้องพุทไธสง รโรงแรมเทพนคร มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น110 ราย โดยมีบริษัทฯและ
 ภาคธุรกิจเอกชนร่วมการจัดงานในครั้งนี้...รายละเอียด

     ปศุสัตว์บุรีรัมย์เข้ม ควบคุมป้องกันโรคสัตว์วันที่ 26 ต.ค. 2563 เวลา 07.00 น.
 ปศุสัตว์อำเภอแคนดง พร้อมเจ้าหน้าที่ ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอบวมและ
 โรคปากและเท้าเปื่อยในโค-กระบือ รอบที่ 1/64  ที่บ้านวังน้ำใส ม.11 ต.หัวฝาย
 อ.แคนดงฯ เกษตรกรจำนวน 11 ราย โค 27 ตัว กระบือ 22 ตัว รวม 49 ตัว
 รายละเอียด