วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอลำปลายมาศ
 และเทศบาลตำบลทะเมนชัย ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ผ่าตัดทำหมันให้แก่สุนัขและแมว ภายใต้แผนยุทธศาสตร์
 การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ
 กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี ณ เทศบาลตำบลทะเมนชัย ต.ทะเมนชัย อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
 ดำเนินการผ่าตัดทำหมันสุนัขแมวลดจำนวนประชากรสัตว์ รวมทั้งสิ้น 39 ตัว...รายละเอียด