วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์  นำโดยนายสัตวแพทย์อภิชาติ  สุวรรณชัยรบ ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์
 จัดพิธีมอบกรรมสิทธิ์และไถ่ชีวิตโค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ
 พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยมี ท่านไตรเทพ งามกมล
 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธาน พร้อมด้วยท่านหัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์...รายละเอียด