วันที่ 11 สิงหาคม 2565 นายสัตวแพทย์อภิชาติ สุวรรณชัยรบปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
 จังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอกระสัง จัดกิจกรรมผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวในพื้นที่เทศบาลตำบลหนองเต็ง
 ณ วัดคุรุราษฎร์บำรุงตำบลหนองเต็ง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์จำนวนความเรียบร้อย...รายละเอียด