เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2565 นายสัตวแพทย์อภิชาติ  สุวรรณชัยรบ ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมยื มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
 และปศุสัตว์อำเภอเมืองบุรีรัมย์ ร่วมกับเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จัดกิจกรรมโครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบ
 2565 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า...รายละเอียด