วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 นายสัตวแพทย์อภิชาติ สุวรรณชัยรบ ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้
 เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ร่วมกับสำนักงานปศสัตว์อำเภอเมืองบุรีรัมย์ ออกหน่วยบริการผ่าตัด
 ทำหมันสุนัข-แมว ณ วัดบ้านโนนสวรรค์ ตำบลหนองตาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ดำเนินการ
 ผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สุนัขเพศผู้ 9 ตัว สุนัขเพศเมีย 11 ตัว รวมทั้งหมด 20 ตัว
 ผลการดำเนินงานตามโครงการสำเร็จลุล่วงด้วยดี...รายละเอียด