วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 นายสัตวแพทย์อภิชาติ สุวรรณชัยรบ ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้
 หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์และหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่
 ที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้แทนรับมอบอาหารสัตว์เลี้ยงสำหรับสุนัขจำนวน 200 กิโลกรัม มูลค่า 15,800 บาท
 จากบริษัท โอ สแควร์ ดิสทริบิวชั่น จำกัดเพื่อนำอาหารสัตว์เลี้ยงที่ได้รับไปช่วยเหลือสัตว์จรจัดและ
 สัตว์ด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์...รายละเอียด