วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 นายสัตวแพทย์ อภิชาติ สวรรณชัยรบ ปศสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วย
 ปศสัตว์อำเภอทั้ง 23 อำเภอ และเจ้าหน้าที่ผสมเทียม ร่วมประชุมติดตามงานด้านการผสมเทียม
 ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยนายสัตวแพทย์จักรภพ จันทร์สะอาด
 ผู้อำนวยการศนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมาและคณะ ทั้งนี้ในการประชุม
 ได้มีการชี้แจงนโยบายการปฏิบัติงานผสมเทียม เป้าหมายการผสมเทียม การเบิกจ่ายวัสดุวิทยาศาสตร์
 ผสมเทียม พร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรคในการทำงานของเจ้าหน้าที่บุคลากรที่ปฏิบัติงานผสมเทียม
 และร่วมหาแนวทางการพัฒนาการดำเนินงาน ...รายละเอียด