วันที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 08.00 น. นายสัตวแพทย์อภิชาติ สุวรรณชัยรบ ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์
 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ
 เมืองบุรีรัมย์บูรณาการร่วมกับด่านกักกันสัตว์บุรีรัมย์ เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ลงพื้นที่ตรวจตลาดสดเทศบาล
 เมืองบุรีรัมย์และสถานที่จำหน่ายสินค้า ปศุสัตว์ 0K ตามกิจกรรมกรมปศุสัตว์มั่นใจ สินค้าปศุสัตว์ปลอดภัย
 รับตรุษจีน เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภคในการเลือกชื้อสินค้าปศุสัตว์ในช่วงเทศกาลตรุษจีน
 เพื่อให้ผู้บริโภคได้บริโภคเนื้อสัตว์ที่ถูกสุขลักษณะและสุขอนามัยในเทศกาลตรุษจีนที่กำลังจะมาถึงนี้
 และขอให้ประชาชนเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ ปศุสัตว์จากแหล่งจำหน่ายที่ น่าเชื่อถือ โดยต้องมีความสะอาด
 ถูกสุขลักษณะ สามารถตรวจสอบย้อนกลับไปถึงแหล่งผลิตได้ โดยสามารถสังเกตุ ง่ายๆ จากตราสัญลักษณ์
 "ปศุสัตว์ OK" ซึ่งเป็นโครงการที่กรมปศุสัตว์จัดทำขึ้นเพื่อรับรองว่า ร้านค้าที่จำหน่ายเนื้อสัตว์หรือ
 ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์นั้น ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานจากกรมปศุสัตว์...รายละเอียด
 #ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง#