วันที่ 17 มกราคม 2566 นายอภิชาติ สุวรรณชัยรบ ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
 และฝ้ายบริหารทั่วไปเข้าร่วมบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
 นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้หายจากพระอาการประชวร โดยจังหวัดบุรีรัมย์
 เชิญชวนบุคลากรในสังกัดร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ระหว่าง วันที่ 26 ธันวาคม2565 ถึง 31 มกราคม 2566
 ณ วัดกลางระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐ น. และวัดทุ่งโพธิ์
 ตำบลอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งแต่เวลา 18.30 น. ซึ่งสำนักงาน ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์
 เข้าร่วมพิธี ณ วัดทุ่งโพธิ์ การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย...รายละเอียด
 ครอบครัวปศุสัตว์ "ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง"