วันที่ 16 มกราคม 2566 นายสัตวแพทย์อภิชาติ สุวรรณชัยรบ ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้
 เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอคูเมือง ร่วมออกหน่วยบริการ
 หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว) ณ โรงเรียนบ้านสาวเอ้
 ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ให้บริการให้คำปรึกษาแนะนำด้านการเลี้ยงสัตว์
 และผ่าตัดทำหมันสุนัขแมวพร้อมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประชาชนผู้มาบริการ
 จำนวนทั้งสิ้น 18 ราย ดำเนินการผ่าตัดทำหมันสุนัขเพศผู้ 6 ตัว เพศเมีย 10 ตัว แมว เพศผู้ 4 ตัว
 เพศเมีย 12 ตัว รวมสัตว์เลี้ยงทั้งหมด 32 ตัว ...รายละเอียด
 "ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง"