นายสัตวแพทย์อภิชาติ สุวรรณชัยรบ ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ ประชุมเตรียมความพร้อม
 ของคณะกรรมการฝ่ายจัดการสัตว์เลี้ยงตามเส้นทางการแข่งขันบุรีรัมย์มารารอน 2024
 ระดับเหรียญทองซึ่งจะดำเนินการแข่งขันในวันที่ 27 มกราคม 2567 สำนักงานปศุสัตว์
 จังหวัดบุรีรัมย์ Buriram Provincial Livestock Office โดยการประชุมชี้แจ้งแผนการปฏิบัติงาน
 การแต่งตั้งคณะกรรมการตามคำสั่งจังหวัดบุรีรัมย์ โดยขอให้เจ้าหน้าที่ผู้ที่ปฏิบัติงานทุกท่าน
 ร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีและปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จ ด้วยความรักสามัคคี
 ของชาวปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ จากนั้นท่านปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยหัวหน้าชุดปฏิบัติงาน
 ทั้งหมดรวม 10 ท่านร่วมลงพื้นที่สำรวจเส้นทางการแข่งขันบรีรัมย์มารารอน 2024 จนจบภารกิจ
 ผลการดำเนินงานเรียบร้อยดี ...รายละเอียด