วันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2566 เวลา 08.30 น.สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ นำโดยนายสัตวแพทย์อภิชาติ สุวรรณชัยรบ
 ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยด่านกักกันสัตว์บุรีรัมย์ ณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ ประมงจังหวัดบุรีรัมย์
 กอ.รมน.บุรีรัมย์ และตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบห้องเย็น เพื่อป้องกันการลักลอบกักตุนและค้าเนื้อสัตว์ผิดกฎหมาย
 ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ...รายละเอียด