นายสัตวแพทย์อภิชาติ สุวรรณชัยรบ ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองบุรีรัมย์ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอประโคนชัย
 และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอนางรอง ร่วมกับด่านกักกันสัตว์บุรีรัมย์ ลงพื้นที่ตรวจสถานที่พักและจำหน่าย-
 ซากสัตว์ (ห้องเย็น) ดังนี้ 1. บริษัท วสันต์ อินเตอร์ซีฟู้ด ต.อิสาณ อ.เมือง
                                    2. ห้องเย็นประโคนชัย ต.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย
                                    3. ห้องเย็นปลาหมึกสยาม ต.หนองโบสถ์ อ.นางรอง
                                    4. ห้องเย็นภิญญดา ต.ถนนหัก อ.นางรอง 
       โดยเจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจสอบซากสัตว์ เอกสารอนุญาตให้ค้าและเคลื่อนย้ายซากสัตว์ ผลการตรวจสอบ
 ไม่พบการกระทำความผิดตามกฎหมายด้านปศุสัตว์ ปริมาณซากสัตว์ เข้า-ออกที่พักซากมีความสอดคล้องกัน
 กับเอกสารทางราชการซึ่งตรวจสอบได้...รายละเอียด