เมื่อวันเสาร์ที่่ 25 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น นายสัตวแพทย์อภิชาติ  สุวรรณชัยรบ ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์
 เดินทางไปเป็นประธาน เปิดการประชุมสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 ของสมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 ณ ห้องคอมเฟอร์เร้นท์รูม โรงแรมเครสโค อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ โดยในการจัดงานครั้งนี้มีนายสิทธิพันธ์ ธนาเกียรติภิญโญ
 นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ และนายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมฯ
 ผู้เลี้ยงสุกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มาเข้าร่วมประชุม...รายละเอียด