ปีงบประมาณ 2564

btnew ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยวิธีคัดเลือก