ปศุสัตว์บุรีรัมย์ ลงพื้นที่ตรวจสอบกระบือของเกษตรกรทยอยป่วยตาย
 โดยไม่ทราบสาเหตุ ซึ่งตรวจสอบพบในภายหลังว่า เป็นโรคเฮโมรายิกเซฟติซีเมีย
 หรือโรคคอบวม เตือน ประชาชนผู้เลี้ยงกระบือเฝ้าระวังโรค...รายละเอียด