เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 นายอภิชาติ  สุวรรณชัยรบ ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์  ได้มอบหมายให้
 เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์  ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอเมืองบุรีรัมย์ 
 ดำเนินการผ่าตัดหมันสุนัขและแมวเพื่อควบคุมประชากรสัตว์จรจัดบริเวณโครงการชลประทานบุรีรัมย์
 อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ....รายละเอียด