วันที่ 15 มิถุนายน 2565 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพลับพลาชัย ร่วมกับกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ ออกตรวจเยี่ยมเกษตรกรในพื้นที่ ที่เคยได้รับผลกระทบจาก
 โรคระบาดในกระบือ โดยพบว่าสถานการณ์ปัจจับันไม่มีกระบือป่วยตายเพิ่ม ตัวที่ป่วยอาการดีขึ้นมาก
 หลังจากได้รับการรักษาจากเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ ทำให้เกษตรกรมีความพึงพอใจ...รายละเอียด