วันที่ 16 มิถุนายน 2565 สำนักงานปศสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์เขต 3
 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนางรองและ อบต.บ้านสิงห์ ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกัน
 โรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขและแมวจำนวนรวม 97 ตัวและผ่าตัดทำหมัน สุนัขเพศเมีย 8 ตัว
 เพศผู้ 1 ตัว แมวเพศเมีย 7 ตัว เพศผู้ 3 ตัว จำนวนรวม 19 ตัว ณ วัดตามุม ตำบลบ้านสิงห์
 อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ ผลการดำเนินงานได้รับความร่วมมือและสำเร็จเป็นอย่างดี...รายละเอียด