เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์  ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโนนสุวรรณ
 โดยนายอภิชาติ  สุวรรณชัยรบ ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ออกหน่วย
 ให้บริการโครงการคลีนิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 3 ณ ที่ว่าการอำเภอโนนสุวรรณ ให้บริการคลีนิกปศุสัตว์
 ดำเนินการผ่าตัดทำหมันสุนัข- แมวฯ พร้อมให้คำแนะนำด้านสุขภาพสัตว์ แจกจ่ายเวชภัณฑ์ และเอกสาร
 เผยแพร่ให้ความรู้ด้านปศุสัตว์....รายละเอียด