วันที่ 4 สิงหาคม 2565 นายอภิชาติ  สุวรรณชัยรบ ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมเจ้าหน้าที่
 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแคนดง ออกหน่วยให้บริการ
 โครงการคลีนิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 4 โดยมีนายธัชกรหัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัด-
 บุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดงาน...รายละเอียด