วันที่ 13 กันยายน 2565 นายสัตวแพทย์อภิชาติ สุวรรณชัยรบ ปศสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้
 เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ และปศสัตว์อำเภอพลับพลาชัย ร่วมกับเทศบาลตำบลโคกขมิ้น 
 จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้เผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค
 คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯกรมพระศรีสวางควัฒน
 วรขัตติยราชนารี ณ เทศบาลตำบลโคกขมิ้น อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์ ดำเนินการฉีดวัคซึนป้องกันโรค-
 พิษสุนัขบ้าและผ่าตัดทำหมัน สุนัขเพศเมีย 5 ตัว เพศผู้ 7 ตัวแมวเพศผู้ 1 ตัว แมวเพศเมีย 7 ตัว
 รวม 28 ตัว ผลการดำเนินงานตามโครงการสำเร็จลุล่วงด้วยดี...รายละเอียด