ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
 ปีงบประมาณ 2565 ณ วัดป่าดอนลอย อำเภอลำปลายมาศ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565 นายสัตวแพทย์อภิชาติ   สุวรรณชัยรบ
 ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์และปศุสัตวฺ์อำเภอลำปลายมาศร่วมกับองค์การบริหาร-
 ส่วนตำบลโคกกลาง จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค
 คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
 ณ วัดป่าดอนลอย ตำบลโคกกลาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ...รายละเอียด