วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 นายสัตวแพทย์อภิชาติ สุวรรณชัยรบ ปศสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่
 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ร่วมกับสำนักงานปศสัตว์อำเภอหนองกี่ ออกหน่วยบริการผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว ณ
 โรงพยาบาลหนองกี่ ตำบลหนองกี่ อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ดำเนินการผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกัน
 โรคพิษสุนัขบ้า สุนัขเพศผู้ 1 ตัว สุนัขเพศเมีย 5 ตัว แมวเพศผู้ 5 ตัว เพศเมีย 8 ตัว รวมทั้งสิ้น 19 ตัว ผลการดำเนินงาน
 ตามโครงการสำเร็จลุล่วงด้วยดี...รายละเอียด