วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 นายสัตวแพทย์อภิชาติ สุวรรณชัยรบ ปศสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้
 เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ร่วมกับสำนักงานปศสัตว์อำเภอหนองหงส์ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ
 ลำปลายมาศ และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี ออกหน่วยบริการผ่าตัดทำหมันสุนัข - แมว
 ณ โรงเรียนบ้านศรีภูมิ ตำบลหนองชัยศรี อำเภอหนองหงส์จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ดำเนินการผ่าตัดทำหมัน
 และฉีดวัคนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สุนัขเพศผู้ 14 ตัว สุนัขเพศเมีย 10 ตัว แมวเพศผู้ 1 ตัว เพศเมีย 2 ตัว
 รวมทั้งสิ้น 27 ตัว ผลการดำเนินงานตามโครงการสำเร็จลุล่วงด้วยดี...รายละเอียด